Ρυθμίσεις HotSpot με Pi-Star για σταθερή σύνδεση με IPSC2 servers στο DMR+.

Η μεταφορά του δικτύου του DMR+ σε IPSC2 servers έφερε πολλές αλλαγές και βελτιώσεις στο συγκεκριμένο σύστημα. Έφερε όμως και κάποια προβλήματα για τους χρήστες hotspot που βασίζονται στο pi-star αφού για να παραμείνει το hotspot συνδεμένο στο δίκτυο πάνω από κάποια δευτερόλεπτα πρέπει να εισαχθούν κάποιοι παράμετροι στο πεδίο “Options” στον πίνακα “Ρυθμίσεις DMR” στην οθόνη ρυθμίσεων του pistar. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι:

StartRef=4241;RelinkTime=60;UserLink=1;TS1_1=202

Ας δούμε τώρα τι σημαίνει η κάθε παράμετρος.
StartRef…..Είναι ο reflector που θα συνδεθεί το hotspot στην εκκίνηση. Στην προκειμένη περίπτωση είναι ο 4241.
RelinkTime…..Εάν ο reflector που συνδεθήκαμε (όχι ο αρχικός αλλά οποιοσδήποτε άλλος διαλέξουμε) δεν χρησιμοποιείται, ο DMR Master server θα επανασυνδεθεί στον reflector που επιλέξαμε στην πρώτη παράμετρο, μετά από τον χρόνο που έχουμε ορίσει στην συγκεκριμένη παράμετρο σε λεπτά. Στην δική μας περίπτωση σε 60 λεπτά.
UserLink…..παράμετρος που ορίζει αν ο χειριστής μπορεί να επιλέξει άλλον reflector με private call από τον πομποδέκτη του. Με επιλογή 1 μπορεί, με επιλογή 0 δεν μπορεί.
TS1_1…..Παράμετρος που ορίζει σε πιο talkgroup θα συνδεθεί στατικά το hotspot στο timeslot 1. Στην περίπτωση μας στο 202.

Σύνδεση με Reflector DMR+ από repeater ή hotspot

Για να συνδεθούμε με reflector του DMR+ φτιάχνουμε ένα κανάλι στον πομποδέκτης μας, με τις συχνότητες του repeater ή του hotspot και ρυθμίζουμε σαν επαφή την 9. Περνάμε το κανάλι στην ζώνη που θέλουμε και για να συνδεθούμε στο reflector κάνουμε manual dial (χειροκίνητη επιλογή) τον reflector που θέλουμε π.χ 4242. Όταν συνδεθούμε θα ακούσουμε ένα μήνυμα φωνής στα Αγγλικά που θα μας ενημερώνει για την επιτυχή σύνδεση στο reflector. Από εκεί και πέρα μιλάμε στο TG9 του reflector που επιλέξαμε. Για να ελέγξουμε, αν θέλουμε την σύνδεση με τον reflector κάνουμε manual dial την επαφή 5000. Για να αποσυνδεθούμε manual dial την επαφή 4000.